Всеки организъм представлява жива система, която е подложена на ежедневни неблагоприятни въздействия от страна на бактерии, вируси и гъбички. Благодарение на имунната система организмът успява да устои на различни атаки от физични, химични и биологични агенти, които се намират в заобикалящата ни среда. Всички защитни механизми (молекули, клетки, тъканни структури), представляват една интегрирана система, която не позволява проникването на инфекциозни агенти в човешкия организъм. Освен безценни ресурси, които ни е дала природата, тя ни е осигурила и цял арсенал от защитни бариери, които ни помагат в борбата с вредните „нашественици“.

Напрежение на кислорода, концентрация на водородните йони (pH) и температурата на тялото са само малка част от оръжията, с които сме „въоръжени“.

1. Напрежение на кислорода – в организма то е достатъчно високо, за да възпрепятства размножаването на микроорганизмите, които се нуждаят от кислородна среда за своето развитие.

2. Киселата среда – в местата на масов контакт (кожа, стомах, възпалително огнище и др.) тя e непреодолима бариера за редица микроорганизми.

3. Повишената температура на тялото играе важна роля като защитен механизъм при инфекциозните заболявания. Повишената телесна температура е реакция на тялото към появила се инфекция, при което се създава неблагоприятна среда за развитие на повечето микроорганизми и те загиват.

4. Структурно-функционални бариерни системи – чрез тях организмът противодейства на бактериите. Структурно-функционални бариерни системи включват мембраните на клетките, които освен транспортна и регулаторна функция имат и защитни свойства, ензимите, кожата, лигавиците и много други. Здравата кожа е не само израз на добро здраве и външна красота. Тя изпълнява и роля на механично препятствие за много микроорганизми, благодарение на ниското й pH (3,5 – 5). Лигавиците също изпълняват бариерни функции в организма. Секретът, който се отделя от тях по механичен път отстранява попадналите микроорганизми.

Ензимите имат особена роля и в защитните механизми. Ензимът мурамидаза, който се съдържа в слюнката, секрета на носната лигавица, стомашния сок, кръвта и левкоцитите има изразени свойства да унищожава различни бактерии, попаднали в организма.

Стомашният сок има съществена роля в процеса на храносмилане, но той притежава и бариерна функция, която е свързана с действието на солната киселина и по конкретно на ензима пепсин, който има мощен унищожаващ ефект срещу повечето микроорганизми.

Както е известно черният дроб се нарича „химична лаборатория“ на човешкия организъм. Наред с всички жизненоважни функции, които изпълнява този орган, в него има и специфични клетки и ензими, които обезвреждат редица токсични продукти, в т.ч. и бактерийни токсини.

Чрез урината също се елиминират редица токсични продукти на инфекциозни причинители.
В някои случаи обаче организмът се нуждае от допълнителна помощ, за да може да се справи по-лесно с неблагоприятни въздействия от страна на бактерии, вируси и гъбички. Продуктите от фамилия Имунобор са подходящо средство, с което ще подпомогнете вашите защитните механизми да функционират по-ефективно.

borola
Сподели.

Оставете коментар