Онлайн консултация със специалист

Задайте тук Вашият въпрос към д-р Едрева.

Д-р Димитрина Тодорова Едрева, е асистент в УБ”Лозенец”. Преподава и води практически упражнения на студенти-медици към СУ” Св. Климент Охридски”. От 1992г. е специалист по УНГ болести, а през 2014г. защитава дисертация на тема: „Обективна диагностика при хипертрофия на назофарингеалната тонзила”. Има над 40 научни публикации и участия в национални и международни конгреси по оториноларингология.

Leave this field blank