Ваксини

Високото ниво на имунна защита е определящо за нашето добро здраве. Имунната система ни помага да се преборим с различни болести и има уникалната способност да съхранява имунна информация за прекарани заболявания, с което ограничава повторната им поява.

Какво се постига с прилагането на ваксини?

Чрез прилагането на ваксини се повишава специфичната устойчивост на организма. Посредством ваксинацията в организма се въвеждат различни микроорганизми (живи или предварително убити) или части от тях, на които имунната ни система реагира чрез имунен отговор. Като резултат организмът ни образува антитела и изгражда имунна памет. Именно антителата, които по своята същност са вид белтъци ни предпазват от заболявания. Силата на изградения имунитет зависи както от самата ваксина, така и от способността на организма да реагира на антигенна стимулация с разгръщане на пълноценна имунна реакция. Изграждането на имунитета преминава през няколко стадия и завършва за различно време в зависимост от естеството на ваксината. Имунитетът се изгражда по-бързо (за около седмица) при прилагане на ваксини, получени от живи микроорганизми, докато при ваксини, получени от убити причинители или техни продукти, срокът е по-дълъг (2-3 седмици).

Ваксини, получени от живи микроорганизми

При живите ваксини се извършват редица процеси, при които се отслабват заразните способности нa причинителя на заболяването, за което се използва ваксината. С прилагането на тези ваксини много се наподобява процесът на инфектиране. Тези ваксини предизвикват бързо настъпващ, солиден и дълготраен имунитет. Въпреки това живите ваксини имат и някои недостатъци и може да доведат до постваксинални инциденти – съществува минимална възможност вкараният с ваксината отслабен микроб да се превърне във вирулентна форма и да причини заболяване.

Ваксини, получени от убити микроорганизми

Те имат предимство пред живите ваксини, тъй като са напълно безвредни, но имунитетът, който се изгражда е по-краткотраен и настъпва по-бавно. Инактивирането на причинителите се извършва с най-различни средства и по различен начин – чрез топлина, ултравиолетова светлина, химически средства и др. По този начин се предотвратява възможността за размножаване на микроорганизмите.

Според броя на заболяванията ваксините се разделят на моновалентни – за изграждане на имунитет срещу едно заболяване, бивалентни – срещу две заболявания, поливалентни – срещу повече разновидности на едно и също заболяване или срещу различни заболявания.