Имунизационен календар

Имунизационен календар на Р. България

Възраст Вид имунизация Вид ваксина Поставяне
До 24 ч Хепатит тип В (І прием) Рекомбинантна хепатит В IM 0.5 мл
От 48 ч Туберкулоза БЦЖ IC 0.1 мл
2 м. Полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B (І прием) 6-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B IM 0.5 мл
Пневмококи (І прием) Конюгирана пневмококова IM 0.5 мл
3 м. Полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B (ІІ прием) 6-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B IM 0.5 мл
Пневмококи (ІІ прием) Конюгирана пневмококова< IM 0.5 мл
4 м. Полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B (ІІІ прием) 6-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B IM 0.5 мл
Пневмококи (ІІІ прием) Конюгирана пневмококова IM 0.5 мл
7 м. Ако без белег от БЦЖ се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се реимунизират БЦЖ IC 0.1 мл
12 м. Реимунизация: пневмококи, не по-рано от 6 м. след III-прием (ІV прием) Конюгирана пневмококова IM 0.5 мл
13 м. Морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили, паротит и рубеола SC/IM 0.5 мл
16 м. – >1г. след III-прием Реимунизация: полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (ІV прием) 5-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В IM 0.5 мл
6 г. Реимунизация: полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) 4-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит IM 0.5 мл
7 г. Реимунизация: туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ IC, 0.1 мл
11 г. Реимунизация: туберкулоза (след отрицателна Манту) БЦЖ IC, 0.1 мл
12 г. Реимунизация: морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили, паротит и рубеола SC/IM 0.5 мл
Реимунизация: тетанус и дифтерия ТД IM 0.5 мл
17 г. Реимунизация: тетанус и дифтерия ТД IM 0.5 мл
Реимунизация: туберкулоза (след отрицателна Манту) БЦЖ IC 0.1 мл
От 25-ата г., през 10 г. Реимунизация: тетанус и дифтерия ТД IM 0.5 мл

 

IM – мускулно; SC – подкожно; IC – вътрекожно

  • Всички ваксини се прилагат IM (Тривансина може и SC); само БЦЖ – IC;
  • Всички ваксини се прилагат 0.5 мл; само БЦЖ 0.1 мл