Имунизационен календар

Имунизационен календар на Р. България

Възраст

Вид имунизация

Вид ваксина

Поставяне

До 24 ч

Хепатит тип В (І прием)

Рекомбинантна хепатит В

IM 0.5 мл

От 48 ч

Туберкулоза

БЦЖ

IC 0.1 мл

2 м.

Полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B (І прием)

6-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B

IM 0.5 мл

Пневмококи (І прием)

Конюгирана пневмококова

IM 0.5 мл

3 м.

Полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B (ІІ прием)

6-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B

IM 0.5 мл

Пневмококи (ІІ прием)

Конюгирана пневмококова

IM 0.5 мл

4 м.

Полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B (ІІІ прием)

6-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит B

IM 0.5 мл

Пневмококи (ІІІ прием)

Конюгирана пневмококова

IM 0.5 мл

7 м.

Ако без белег от БЦЖ, се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се реимунизират

БЦЖ

IC 0.1 мл

12 м.

Реимунизация: пневмококи, не по-рано от 6 м. след III-прием (ІV прием)

Конюгирана пневмококова

IM 0.5 мл

13 м.

Морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили, паротит и рубеола

SC/IM 0.5 мл

16 м. – >1г. след III-прием

Реимунизация: полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (ІV прием)

5-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В

IM 0.5 мл

6 г.

Реимунизация: полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)

4-компонентна: дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит

IM 0.5 мл

7 г.

Реимунизация: туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ

IC, 0.1 мл

11 г.

Реимунизация: туберкулоза (след отрицателна Манту)

БЦЖ

IC, 0.1 мл

12 г.

Реимунизация: морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили, паротит и рубеола

SC/IM 0.5 мл

Реимунизация: тетанус и дифтерия

ТД

IM 0.5 мл

17 г.

Реимунизация: тетанус и дифтерия

ТД

IM 0.5 мл

Реимунизация: туберкулоза (след отрицателна Манту)

БЦЖ

IC 0.1 мл

От 25-ата г., през 10 г.

Реимунизация: тетанус и дифтерия

ТД

IM 0.5 мл

 

IM – мускулно; SC – подкожно; IC – вътрекожно

  • Всички ваксини се прилагат IM (Тривансина може и SC); само БЦЖ – IC;
  • Всички ваксини се прилагат 0.5 мл; само БЦЖ 0.1 мл