Клиника

КЛИНИКА БОРОЛА е разположена в сърцето на София. Тя е клиника от нов функционален модел и осигурява комплексно, висококачествено и достъпно медицинско обслужване.

КЛИНИКА БОРОЛА разполага с aмбулаторно-консултативен блок, модерно оборудвана лаборатория, функционален кабинет, мамологичен кабинет, еднодневна хирургия, стационар и други звена.

Като консултанти са привлечени водещи национални специалисти и хабилитирани преподаватели. Медицинският персонал на клиниката – лекари, сестри, лаборанти и администрация, обгръща с внимание и грижи всеки пациент.

Съществен момент в работата на БОРОЛА, отличаващ я от останалите клиники, е грижата за здравето на цялото семейство, на всеки един от семейството. Върху тази здравна философия в БОРОЛА са изградени специализирани програми, които се ползват с голям авторитет и доверие сред пациентите.

За по-голямо удобство е въведено абонаментно обслужване на лица и фирми, осигурена е и възможност за домашно посещения.

Клиниката работи със здравна каса !

адрес: гр. София, ул. Цар Симеон 52
пощенски код: 1202
сайт: www.clinic.bg

телефон: 02/ 983 62 03
GSM: 0896 775 004
факс: 02/983 62 03