Понятие за имунизация

Имунизацията представлява принудително предизвикване на имунен отговор, което се постига чрез вкарване в организма на определен антиген. Ваксинацията е активна имунизация, при която в организма се внасят убити или нисковирулентни живи микроорганизми, или части от техните клетки, с цел имунната система да изработи защитни антитела без да се стига до болестно състояние.

За изграждането на придобит имунитет чрез ваксинация е необходимо поставянето на една или няколко дози от определена ваксина, с цел постигане на достатъчно високо ниво на имунна защита срещу болестта, за която е предназначена ваксината.

Реимунизацията е поставянето след определен период на допълнителна доза от същата ваксина, чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето.

Задължителни имунизации

Към много инфекциозни заболявания има разработени ваксини, но не всички са включени в списъка на задължителните. За да се премине към задължителна имунизация срещу дадено заболяване, то трябва да се разпространява епидемично, да е социално значимо (в хода на боледуването могат да възникнат временни или трайни усложнения, или заболяването да предизвика смърт) и да има значителни здравно-икономически и социални последствия.
Същевременно трябва да е възможно разработването на достатъчно качествена ваксина, създаваща продължителен протективен ефект, която да се използва успешно за провеждането на имунизационни кампании в цял свят.

Задължителните имунизации са отразени в имунизационните календари на всяка страна. Те се разработват съгласно изискванията на Световната здравна организация и се отличават незначително в схемите си на прилагане.

Препоръчителни имунизации

Препоръчителните имунизации са въпрос на личен избор на родителите. За да вземете информирано решение, преди поставянето им е необходимо да се консултирате с медицински специалист.

Препоръчителните имунизации за деца и възрастни, съгласно указанията на Министерство на здравеопазването на Република България, са:

 • имунизация срещу морбили, паротит и рубеола с комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола – препоръчва се за лицата, родени преди 1991 г.
 • имунизация срещу заболявания, причинени от хемофилус инфлуенце тип В (ангини, менингити, сепсис и др.) – препоръчва се за деца до 5-годишна възраст, родени преди 2010 г., при болни от сърповидноклетъчна анемия, при имунодефицитни състояния, при отстраняване на далака, при лица на химиотерапия;
 • имунизация срещу вирусен хепатит тип В – препоръчва се за лицата, родени преди 1992 г, пациенти на хемодиализа и такива, които подлежат на чести трансфузии на кръв и кръвни продукти и на органна трансплантация, лица с хронични чернодробни заболявания, независимо от етиологията, включително носители на вируса на хепатит тип С, при имунодефицитни състояния;
 • имунизация срещу вирусен хепатит тип А – препоръчва се при деца над 2 годишна възраст и възрастни с хронични чернодробни заболявания, при чести кръвопреливания, при престой в социални домове, при лица заминаващи за страни с висока заболеваемост от хепатит тип А и лоши санитарно-хигиенни условия;
 • имунизация срещу заболявания, причинени от стрептококус пнеумоние (отити, пневмонии, менингити) – препоръчва се при деца над 2 годишна възраст и възрастни с хронични заболявания (сърдечно-съдови, белодробни, чернодробни, диабет и др.), при болни от сърповидноклетъчна
 • анемия, при имунодефицитни състояния, при отстраняване на далака, при лица на химиотерапия;
  имунизация срещу менингококови инфекции тип А и тип С (менингит, сепсис, ендокардит, миокардит и др.) – препоръчва се при деца над 2 годишна възраст и възрастни с хронични заболявания, при имунодефицитни състояния, при пътуване, при отстраняване на далака, при пътуващи в ендемични райони;
 • имунизация срещу грип – препоръчва се при възрастни и деца, навършили 6 месеца, при страдащи от хронични заболявания, имунодефицитни състояния, при престой в домове за медико-социални грижи;
 • имунизация срещу човешки папиломен вирус – препоръчва се за момичета във възрастовата група 12 – 18 години преди започване на полов живот, с възможност за приложение на жени до 25 години;
  имунизация срещу жълта треска – препоръчва се за възрастни и деца над 6-месечна възраст, заминаващи за ендемични или заразени зони.