Понятие за имунитет

Имунитетът е свойството на организма да съхранява постоянството на своята вътрешна среда чрез комплекс от клетъчни реакции и изработване на специфични антитела, когато в него попаднат микроорганизми, клетки или вещества, носещи чужда генетична информация.

Имунитетът се осъществява чрез сложна система от защитни и приспособителни реакции, които осигуряват генетичната цялост и постоянството във вътрешната среда на организма, независимо от промените в околната среда. Имунната система има перфектна организация, в която участват различни структури – тимус, лимфни възли, далак, костен мозък, Т- и B-клетки, макрофаги и др. Всички елементи на имунната система работят в изключителен синхрон. Така се постига устойчивост на организма към външни фактори. Тази защитна способност бива естествена, с която всеки се ражда и придобита в процеса на жизнената дейност.

Имунната система е тази, благодарение на която е възможно нашето съществуване. Изключителното усъвършенстване на специфичността на имунната защита прави почти невъзможно за различните вредни агенти да избегнат разпознаването им от имунокомпетентните клетки.

Имунната система на всеки човек е уникална. Следването на общите насоки за добро здраве е първата най-добра стъпка за поддържане на имунната система силна и здрава. Всяка част от тялото, включително и имунната система, функционира по-добре, когато е защитена от влиянието на околната среда.