Често задавани въпроси

Каква е ползата от прилагането на имунизация?
Благодарение на ваксинацията са постигнати значителни успехи в профилактиката и контрола на много болести. Голяма част от причинителите на заболявания обаче все още не са унищожени. Те се намират в обкръжаващата ни среда и за да сме сигурно защитени като индивиди срещу дадено заболяване е необходимо да сме ваксинирани.

От значение за общественото здраве е високото имунизационно покритие на населението, което предпазва обществото от епидемично разпространение на инфекциите. Това означава, че над 90% от населението трябва да е имунизирано срещу съответното заболяване. Падане процента на колективния имунитет води до повишаване на риска от възникване на заболявания и епидемичното им разпространение.

Кога се препоръчва отлагане от имунизация?
Поставянето на ваксините може да бъде отложено, ако има известни противопоказания, които налагат това. Най–общо това са:

  • Недоносеност, вродени системни заболявания, комбиниран имунодефицит и други при новородените.
  • Остри инфекциозни заболявания и контакт с такива, фебрилни състояния, диария, остри възпалителни заболявания, изострени хронични заболявания и тежки алергични състояния за другите възрасти.

Отлагането по медицински показания до 6 месеца се извършва от личния лекар като причината за това се отразява в амбулаторния лист и в личния амбулаторен картон. След изтичане на срока имунизацията се провежда.

Когато се налага отлагане от имунизация за по–дълъг период или трайно освобождаване по медицински показания, личният лекар трябва да ви насочи към Регионалната консултативна комисия по имунопрофилактика.

Отлагането или освобождаването от имунизации се извършва по документи. За целта трябва да бъдат представени:

  • бележка от личния лекар, посочваща медицинското основание за отлагането и проведените до момента имунизации по вид и дата;
  • амбулаторни листове от прегледи, удостоверяващи медицинско основание за отлагането или амбулаторни листове от консултативни прегледи с профилирани специалисти.
На каква възраст се прилагат ваксините?
Ваксините се прилагат на определена възраст и по определен ред, съгласно Националния имунизационен календар (НИК). Спазването на схемите на приложение гарантира възможно най-добър ефект от ваксинациите.
От кого се извършват задължителните ваксини?
Задължителните ваксини се осигуряват от държавния бюджет и са безплатни за населението. Имунизациите се извършват от личните лекари. Преди да се пристъпи към имунизация се снема анамнеза за здравословното състояние на детето през последните две седмици и се извършва профилактичен преглед. Целта е да се прецени подходящ ли е избрания момент за провеждане на имунизация.

Всяка проведена имунизация се отразява в амбулаторния лист, личния амбулаторен картон, здравноосигурителната книжка и книгата за имунизации на лекаря.

Деца, които не са ваксинирани своевременно до 3 годишна възраст, съгласно НИК се обхващат допълнително, независимо от възрастта, по нормативно определена схема, при спазване на съответните интервали между приемите и съвместимост на биопродуктите.

Ученици (от 7 до 19 години), които на са реваксинирани своевременно, при навършване на съответната възраст, се обхващат допълнително от личните лекари, при спазване на съответните изисквания за прилагане на биопродуктите.

Възрастни (над 20 години), които не са реимунизирани своевременно, се обхващат допълнително от личните лекари.

Какви са възможните нежелани реакции след имунизиране?
Ваксинацията може да доведе до нежелани реакции. Те са локални – на мястото на поставяне на ваксината и системни – далече от мястото на инжектиране.

По-често се срещат локални реакции, които се изразяват в зачервяване и поява на оток, с или без повишаване на температурата до 38оС, през първите два дни след имунизацията; поява на неспокойствие, загуба на апетит; при поставяне на БЦЖ ваксина се появява мехурче, което може да секретира и други.

По-рядко се срещат системни реакции, които възникват минути след поставяна на ваксината или до 2-3 седмици след това.

Как да се справите с тях ще Ви информира вашият личен лекар. Следвайте съветите му и активно търсете консултация при наличие на много висока температура, над 38оС, продължителен плач, повръщане, ако се появи обрив, ако получи конвулсии или имате друга тревога.

Каква е разликата между ваксините и серумите?
Ваксините съдържат живи или убити микроорганизми или техни продукти. Въвеждането на ваксините в организма провокира специфични имунни реакции, които водят до изграждането на хуморален или клетъчен имунитет спрямо определена болест. Чрез ваксините се изгражда активен имунитет, които може да трае няколко години.

Серумите съдържат специфични имунни тела и се прилагат при непосредствена заплаха от дадено заболяване. Чрез серумирането се създава много бързо пасивен имунитет, който обаче е нетраен – до 1 месец.