Често задавани въпроси

1. Кои са основните фактори, които влияят на имунитета?
Съществуват редица фактори, които може да намалят или напълно да потиснат имунната защита на организма. Това са:

  • – непълноценно хранене
  • – липса на физически упражнения и движение
  • – недоспиване и хронична умора
  • – често боледуване
  • – продължителен прием на антибиотици
  • – емоционално натоварване
  • – резки климатични промени
2. Какво е клетъчен имуненен отговор?
Клетъчният имунен отговор е вид имунна реакция на организма, която се осъществява от специфични имунни клетки (макрофаги, Т-лимфоцити, NK-клетки и др.). Чуждият агент (микроорганизми или техни продукти, полени, лекарства) предизвиква верига имунологични реакции, които имат за цел да обезвредят попадналия „нашественик“.
3. Какво е хуморален имуненен отговор?
Хуморалният имунен отговор се осъществява чрез антитела – белтъчни молекули, които се наричат имуноглобулини. Те се произвеждат в отговор на антигенна стимулация и се свързват със специфични антигени. По този начин се образува комплекс антиген-антитяло, при което антигенът се неутрализира или се подготвя за по-нататъшно елиминиране от организма.
4. Какво е вроден имунитет?
Това е бързата защитна система на организма, която започва да противодейства веднага след попадането на даден патоген. Тя включва комплекс от защитни механизми (клетки и молекули), чрез които се обезпечава възможността да се държи инфекцията под контрол, докато се активират факторите на придобития (адаптивния) имунен отговор.
5. Какво е придобит имунитет?
Това е качествено нова форма на защита на организма, възникнала в процеса на еволюция като по-ефективна и усъвършенствана надстройка на вродения имунитет. При придобития имунитет се развива в много висока степен способността да се разпознават не просто попадналите или появили се в организма несвойствени за него структури (клетки, микроорганизми паразити и др.), а вече определени специфични части на всяка от тях или техните продукти.
6. Какво е придобит активен и придобит пасивен имунитет?
Придобитият активен имунитет се създава след преболедуване от дадено инфекциозно заболяване (постинфекциозен имунитет) или след приложение на ваксина (постваксинален имунитет). При този вид имунитет организмът сам изработва антитела срещу съотвения причинител. Придобитият пасивен имунитет се създава след приложение на серуми, които съдържат готови антитела.
7. Какво е имунна памет?
Това е уникална способност на имунната система да възприема и съхранява имунна информация, получена при първа среща на организма с чужд агент. Благодарение на нея времето за проявяване на всички следващи отговори и реакции срещу действал веднъж агент се съкращава значително.
8. Какво е имунологична компетентност (специфичност)?
Това е способността на имунната система строго специфично да разпознава носители на чужда генетична информация, да разграничава различните агенти и да реагира срещу всеки отделен агент.
9. Какво е бактериално носителство?
Бактериалното носителство е медицинско състояние, при което определени видове бактерии присъстват в организма, но не предизвикват клинична изява на заболяване. При бактериално носителство не се препоръчва прием на антибиотици. В тези случаи е подходяща употребата на имуностимулатори. По този начин се повишава броя и активността на специфичните имунни клетки и се активира процеса на фагоцитоза.
10. Какво е фагоцитоза?
Фагоцитозата е многостепенен процес, който представлява еволюционно най-старата защитна система на организма. Извършва се от специфични клетки – фагоцити. Те са основния фактор, който чрез захващане, поглъщане и вътреклетъчно разграждане елиминира възникналите в организма или попаднали отвън носители на чужда генетична информация. Ефективното функциониране на фагоцитозата определя нормалното осъществяване на имунната защита.
11. Какво представлява алергичната реакция?
Алергичната реакция е сложен имунен отговор. Тя се проявява само в случаите, при които организмът се е срещал с даден алерген, в резултат на което се е развил имунен отговор срещу него. Този процес се нарича сензибилизация, което означава повишена чувствителност на организма. Повторната среща със същия алерген води до изразена алергична проява.
12. Защо е важно да се приемат имуностимулатори?
Основната задача на имунната система е да се бори с различни дразнители, които са в състояние да нанесат сериозни вреди на организма. За да функционира максимално ефективно имунната система се нуждае от подкрепа. Това е възможно чрез прием на имуностимулатори. Въздействайки благоприятно върху имунната система те и помагат в борбата с различни видове инфекции, алергични състояния и онкологични заболявания. Ето защо имуностимулаторите са неразделна част от живота на всеки човек, особено през есенно-зимния период.