Всеки човек има свой индивидуален тип имунна система, с различни особености, активност и потенциал. Затова хората се различават значително помежду си по отношение реакцията на имунната система при среща с болестотворни микроорганизми. Освен това в някои случаи имунната система може да реагира и без наличие на болестотворен агент (автоимунна реакция). Склонността към автоимунни реакции също е различна при отделните хора.

Защо обаче се наблюдават тези различия? Кои фактори са в основата на индивидуалните особености на имунната система при всеки човек? Защо имунният отговор към един и същ дразнител е различен при всеки отделен човек? В настоящата публикация екипът на програма Имунитет ще даде отговор на всички тези въпроси. По-важното обаче е, че ще посочим и основната особеност, по която си приличат всички типове имунна система.

Имунна система – откъде идват различията?

Според учените основната причина за това имунната система при всеки човек да има индивидуална активност и сила се крие в потенциала ѝ да образува т.нар. цитокини – ключовите сигнални молекули на имунитета. Цитокините са основен компонент на каскадата от реакции, с които се осъществява имунният отговор към разпознаваните като чужди за организма агенти.
Основните фактори, които влияят върху синтеза на цитокини, а оттам и върху активността на нашата имунна система, включват:

    • пол и възраст – на база на тези 2 фактора са установени 2 интересни особености на имунната система. Установено е, че жените по-често страдат от автоимунни заболявания, но пък имунната им система “старее” по-бавно. При мъжете възрастта оказва много по-сериозна роля за отслабване активността и потенциала на имунната система
    • затлъстяване – количеството на отложени мастни запаси е различно при всеки човек. Установено е, че мастните депа оказват силно влияние върху производството на цитокини, а оттам и на активността на имунната система. В допълнение имунната система при хората с по-сериозно затлъстяване често е свръхактивна, което ги предразполага към автоимунни заболявания
    • генетични особености – счита се, че между 25% и 75% от активността на имунната система на отделния човек се детерминира от генетичните му заложби. Например наличието на определени гени е причина имунната система при някои хора много успешно и бързо да неутрализира вирусите още при първа среща с тях, но пък да разполага с много слаби защитни механизми срещу бактерии
    • състояние на чревната флора – полезните бактерии (пробиотици), които живеят в червата ни и формират т.нар. чревна флора, също влияят на производството на цитокини и върху силата на имунния отговор при всеки човек. Изчислено е, че разликите в моментното състояние на чревната флора при различните хора може да доведе до над 10% разлика в силата на имунния отговор на организма им спрямо един и същ болестотворен агент. Това превръща регулирането на чревната флора във водещ фактор, подпомагащ имунотерапията и различните методи за подсилване на имунитета.

Посочените данни са събрани след проследяване особеностите на имунната система при стотици доброволци. Проучването е проведено от учени от двата най-големи университета в Холандия – университетите в Грьонинген и Ниймиген, съвместно с учени от Харвардския Университет.

Какво е общото между имунните системи при отделните хора?

Наред с посочените индивидуални различия в състоянието на имунната система при отделните хора има и един фактор, който е общ за всички. Това е податливостта на имунната система към действието на т.нар. имуномодулатори. При прием на подобни продукти имунната система при всички хора и във всяка възраст може да подобри дейността си, независимо от ограничаващото влияние на някои от посочените по-горе фактори.

Тази особеност подчертава нуждата от навременни мерки за подсилване на имунната система, особено при хора с отслабен имунитет. В тази връзка програма Имунитет посочва природните имуностимулатори от фамилия Имунобор като водещо средство за подсилване на имунната система във всяка възраст.

Продуктите Имунобор са разработени в отделни серии за бебета, деца и възрастни. Съставът им е подбран така, че да действа в съответните направления за засилване на имунната система според индивидуалните особености на имунитета във всяка възраст.

borola
Сподели.

Оставете коментар